Vad var det som hände med Greta?
 
 
 
 Hem
 Gretas sjukdom
 Gretas behandling
 Gretas mediciner
 Gretas grav
 Gästbok
 Matildas sida

Under senhösten 2005 märkte vi att Gretas humör började svänga. Saker som hade gått lätt blev plötsligt väldigt krångliga, te x påklädning. Greta sade också någon gång att "det känns som om huset flyger". Humörsvängningarna fortsatte och i månadsskiftet oktober/november märkte både vi och dagispersonalen att Greta började röra sig märkligt. Hennes vänsterben hängde inte med och hon liksom "struttade" fram utan att stödja sig ordentligt på benet. Senare slutade hon att mer och mer att använda vänsterhanden. Detta visade sig på olika sätt vid olika tillfällen men det blev mer och mer tydligt för alla att något inte stämde. Gretas kommentarer om att "huset flyger" och "det känns vingligt" kom oftare också. Vi hade därför en avtalad läkartid med vårdcentralen. Innan dess hörde dagispersonalen, Helena och Yvonne, av sig för att verkligen stämma av Gretas problem. De hade sett att Greta förändrats i lekarna och umgänget på dagis. Efter det samtalet bestämde sig Louise för att direkt åka till Sachska barnsjukhus och inte invänta läkartiden. Resten kan läsas i dagboken....
Gretas tumör

Tumören satt i hjärnstammen (pons), alltså förbindelsen mellan lillhjärnan och ryggmärgen.  Se länk: http://hjarntumorer.se/hjarntumorer.shtml

Det är centra för andning, balans, hörselbearbetning m m och kopplingscentraler för signaltrafiken mellan storhjärna och lillhjärna. Enkelt förklarat kan man säga att tumören satt som ett tuggummi som bland alla elkablar i ett elskåp. Det exemplet förklarar väl varför en operation inte var ett alternativ för Greta. Risken var alldeles för stor att man vid en operation skadat närliggande vävnader som därmed skulle kunna ha givit Greta obotliga hjärnskador.

Tumören var initialt ca 2x2x2 cm i omkrets men den minskade något fram till december 2006. Det finns en mängd olika tumörtyper och grader men eftersom ingen biopsi (provtagning av cellvävnad) har varit möjlig är det fortfarande lite osäkert exakt vilken typ Greta hade. Vi har fått både att den kunde vara hög och låggradig.

När vi nu vet hur det gick för Greta är det mest troligt att tumören var en höggradig, grad 3 eller 4. Mest sannolikt en Astrocytom. Se länk: http://hjarntumorer.se/hjarntumorer_fordjupning.shtml

Vi har blivit tillfrågade om vi vill att Greta skall obduceras. Då skulle vi få reda på vilken tumör det rörde sig om. Vi har avböjt detta eftersom det räcker för oss att veta att det var en tumör´. Vilken typ, grad, storlek m m får henne inte tillbaka. Däremot vetskapen om vad en obduktion innebär är för mycket att bära med sig. Vi låter Greta få vara ifred.